Wraz z końcem roku finalizowane są prace, związane z remontami dróg powiatowych. W tym tygodniu zakończono zarówno remonty sześciu odcinków, gdzie wykonana została nowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego oraz warstwa wyrównawcza, jak i czterech odcinków, gdzie wykonywane prace polegały na nałożeniu mieszanki typu slurry seal. Jest to technologia, przy której wykorzystuje się emulsję asfaltową, wypełniacza mineralnego, cementu oraz dodatków.
 
Jakość wykonanych prac sprawdzali w środę Starosta Zofia Kotecka, Wicestarosta Waldemar Cyranek, Członkowie Zarządu Powiatu Andrzej Ilski i Zbigniew Nowak, Radni Błażej Cisowski, Katarzyna Woźniak i Anna Biedna oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Michał Klupczyński.
Odcinki, na których wykonana została nowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz warstwy wyrównawcze, a także odtworzono pobocza z kruszywa łamanego o grubości 10 cm to:
1) Droga powiatowa nr 1177P Tłukawy – Ryczywół – Oborniki na długości około 100 m w miejscowości Ryczywół;
2) Droga powiatowa nr 1847P Stobnica – Oborniki na długości około 300 m w miejscowości Kiszewo;
3) Droga powiatowa nr 2020P Ryczywół – Tarnowo na długości około 100 m w miejscowości Ryczywół;
4) Droga powiatowa nr 2038P Jaracz – Józefinowo na długości około 200 m w miejscowości Jaracz/Parkowo;
5) Droga powiatowa nr 2047P Popówko – Popowo na długości około 400 m w miejscowości Wychowaniec;
6) Droga powiatowa nr 2049P Górka – Bogdanowo na długości około 200 m w miejscowości Górka.
 
Remonty z wykorzystaniem mieszanki typu slurry seal, która uszczelniła istniejącą nawierzchnię oraz wyprofilowała geometrię drogi, wykonane zostały na odcinkach:
1) Ryczywół – Tarnowo w miejscowości Zawady – długość ok. 740 m
2) Pruśce – Sierniki – Przysieka w miejscowości Pruśce – długość ok. 420 m
3) Nowołoskoniec – Dąbrówka Leśna w miejscowości Nowołoskoniec – długość ok. 790 m
4) Bąblin – Nowołoskoniec w miejscowości Bąblin – długość ok. 790 m
 
Powyższe remonty Powiat Obornicki zrealizował z własnych środków, a ich łączna wartość to 2.212.507 zł.