Powiat Obornicki oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Oborniki im. Antoniego Małeckiego w Obornikach zapraszają we wtorek, 12 września o godz. 18:00 na spotkanie w obornickiej bibliotece, promujące reedycję książki Edmunda Calliera „Powiat Obornicki pod względem dziejowym z zastosowaniem do topografii współczesnej” z 1887 roku.
 
Edmund Callier zaczął wydawać monografie wielkopolskich powiatów w czasach, gdy Polska już od niemal stu lat pozostawała pod zaborami. Tworzone przez niego opracowania nasycone były nie tylko rozległą wiedzą historyczną, ale także wrażeniami miejscowymi i naocznymi. Dzięki temu, Callierowi udało się z niebywałą dokładnością odtworzyć sieć osadniczą miast i wsi, zachowując przy tym ich oryginalne polskie nazewnictwo. Znaczenie pracy Edmunda Calliera jest nie do przecenienia. Stała się ona bowiem naukową podstawą dla przyszłej mapy Polski.
 
Reprint publikacji „Powiat Obornicki pod względem dziejowym z zastosowaniem do topografii współczesnej” opisuje nasze okolice w granicach z 1887 roku. Callier wymienia w swym dziele ponad dwieście nazw geograficznych, z których jedne są nam doskonale znane, a inne stanowią już tylko ciekawostkę historyczną. Do wydawnictwa dołączone są fragmenty map, które autor opracowania uważał za główną podstawę krajoznawstwa.