Czwartkowa sesja Rady Powiatu Obornickiego była jedną z najważniejszych w roku, gdyż w jej trakcie Radni pochylili się nad uchwałami, dotyczącymi przyjęcia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za 2020 roku, a także głosowali nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.

Głosowania poprzedziło omówienie sprawozdania z wykonania budżetu przez Skarbnika Powiatu Joannę Konieczną oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Przemysława Szramę wniosku o udzielenie absolutorium, głos zabrali radni, którzy wyrazili uznanie dla działań Zarządu i podziękowali za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

W naszej ocenie Zarząd Powiatu Obornickiego w szczególnie trudnym roku pandemicznym bardzo dobrze poradził sobie z wykonaniem budżetu. Zrealizowanych zostało wiele zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe były jednymi z większych w historii Powiatu. Pomimo wielu inwestycji Zarząd nie zadłużał Powiatu, a wręcz przeciwnie – zadłużenie uległo zmniejszeniu o prawie milion złotych – podsumował  radny Mariusz Drewicz.

W sprawozdaniu przedstawionym przez panią Skarbnik padły cyfry, z których możemy być dumni. Wydatki majątkowe wyniosły 15,7 mln zł, z czego środki własne Powiatu stanowiły jedynie 16,6 proc. Oznacza to, że ponad 80 proc. środków wydanych na inwestycje stanowiły środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych – podkreślał radny Błażej Cisowski.

Ogromne wyrazy uznania należą się całej ekipie Starostwa Powiatowego, która pracowała na to, aby ten budżet został zrealizowany. Była to tytaniczna praca – dodała Przewodnicząca Rady Powiatu, Renata Tomaszewska.

Podczas głosowania 14 radnych opowiedziało się za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu przy 2 głosach przeciw i 1 wstrzymującym.

Dziękuję wszystkim za udzielenie absolutorium Zarządowi. Jeśli chodzi o nasza prace w samorządzie, to pamiętajmy, że jest to zawsze gra zespołowa, nigdy pojedyncza. Wyniki, które uzyskaliśmy za ubiegły rok pokazują, że każdy, kto zasiada w Radzie Powiatu oraz każdy, kto pracuje w Starostwie, pracował bardzo wydajnie – powiedziała po udzieleniu absolutorium Starosta Zofia Kotecka.