W czwartek, 28 stycznia 2021r. odbędzie się w trybie zdalnym Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 10:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIX, XXX, XXXI oraz XXXII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2020 roku, plan inwestycyjny i remontowy na 2021 rok.
 9. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie utrzymania dróg.
 10. Informacja o aktualnej sytuacji SP ZOZ w Obornikach.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.
 12. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2021-2034.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy i oświadczenia.
 17. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 18. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Powiatu Obornickiego.