Img Carousel 1

Przedsiębiorco, złóż swoją ofertę na rozbudowę drogi Kowalewko-Wargowo

Powiat Obornicki wszczął kolejną procedurę przetargową. Tym razem dotyczy ona rozbudowy drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko – Wargowo.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P od skrzyżowania w Kowalewku z drogami nr 2051P i 2053P, poprzez skrzyżowanie z drogą gminną 271787P w m. Wargowo II, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2061P i dalej w kierunku drogi krajowej nr 11 aż do końca odcinka o zniszczonej nawierzchni jezdni.

Oferty na realizację zadania zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać do 26.08.2022 r. do godz. 10:00

Szczegółowe informacje, dotyczące zamówienia oraz pełna dokumentacja dostępne są [TUTAJ]
Zainteresowane firmy zachęcamy do składania ofert.