Droga powiatowa z Obornik do Uścikowa została oddana do użytku. We wtorek odbył się oficjalny odbiór inwestycji, której wartość wyniosła 3.863.410,00 zł.

Zakres wykonanych prac to m.in. wyrównanie nawierzchni jezdni oraz jej częściowe poszerzenie do 5,5m, budowa chodnika, budowa zjazdów wraz z odwodnieniem, wykonanie ścian oporowych na skarpie, a także budowa zatoki autobusowej.  

To kolejna inwestycja, której realizacja nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy Powiatu z naszymi gminami. Tym razem wspólnie z Gminą Oborniki, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Funduszu Dróg Samorządowych, wyremontowaliśmy odcinek z Obornik do Uścikowa. W planach są kolejne etapy przebudowy tej drogi, przez Wymysłowo do Objezierza – mówiła Starosta Zofia Kotecka.

Symbolicznego przecięcia wstęgi wraz ze Starostą Zofią Kotecką i Burmistrzem Obornik Tomaszem Szramą dokonali m.in. Wicewojewoda Wielkopolski Maciej Bieniek, Poseł Marta Kubiak, przedstawiciel Posła Krzysztofa Czarneckiego, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Ilski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Pilarski, radni powiatowi oraz przedstawiciele Wykonawcy inwestycji.

Na przebudowę drogi Powiat Obornicki otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.834.473,00 zł. Środki przekazane przez Gminę Oborniki to 537.500,00 zł, zaś środki pochodzące z budżetu Powiatu Obornickiego to 491.458,00 zł.