W czwartek odbyło się ostatnie już spotkanie z Mieszkańcami Powiatu Obornickiego, promujące reedycję książki Edmunda Calliera „Powiat Obornicki pod względem dziejowym z zastosowaniem do topografii współczesnej”. Tym razem miało ono miejsce w Bibliotece Publicznej w Ryczywole.

Reprint książki Calliera opisuje nasze okolice w granicach z 1887 roku. Autor wymienia w swym dziele ponad dwieście nazw geograficznych, z których jedne są nam doskonale znane, a inne stanowią już tylko ciekawostkę historyczną. Do wydawnictwa dołączone zostały fragmenty map, które Callier uważał za główną podstawę krajoznawstwa.

Wydanie reedycji książki Edmunda Calliera sfinansowane zostało przez Powiat Obornicki.