Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą Rady Powiatu Obornickiego, dotyczącej Programu współpracy Powiatu Obornickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Uchwała nr XLIII22721