Zakończono prace, związane z przebudową skrzyżowania w Gołaszynie. W poniedziałek odbył się odbiór inwestycji, w którym udział wzięli m.in. Starosta Zofia Kotecka, Wicestarosta Waldemar Cyranek, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Ilski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Pilarski oraz Sołtys Gołaszyna Aleksandra Łukaszyk.

W ramach zadania wykonany został nowy chodnik oraz bezpieczne przejście dla pieszych z oznaczeniem świetlnym. Zmieniona została też lokalizacja przystanku autobusowego, a chodnik ogrodzono barierkami. Wartość inwestycji to 97 170 zł.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenach wiejskich to jeden z naszych priorytetów – podkreślała Starosta Zofia Kotecka, przypominając jednocześnie, że podobne inwestycje zostały do tej pory zrealizowano także w Słonawach, Nieczajnie, Parkowie, Rożnowie i Bąblinku.