Powiat Obornicki przeznaczył ponad 120 tys. zł na organizację i wyposażenie oddziału zakaźnego w Szpitalu Powiatowym w Obornikach. Sprzęt, który zostanie zakupiony, aby jak najlepiej ale też i bezpiecznie leczyć pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 to m.in.

– reduktory do tlenu (22 szt.)
– aparaty tlenowe (2 szt.)
– dezynfektor parowy do dezynfekcji pomieszczeń
– pulsoksymetry (20 szt.)
– stetoskopy elektroniczne (2 szt.)
– analizator do mierzenia parametrów krytycznych
– mobilny klimatyzator
– komory do dezynfekcji ozonem (4 szt.)
– 600 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni

Oprócz tego wykonana zostanie zabudowa stref brudnej/czystej w Izbie Przyjęć i Oddziale Zakaźnym, pomieszczenia WC zostaną dostosowane do funkcji łazienki w Izbie przyjęć, a cały oddział zakaźny zostanie objęty monitoringiem.