Powiat Obornicki znalazł się na liście samorządów, które otrzymają dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dzięki przyznanym środkom w wysokości 489.999,00 zł Powiat zrewitalizuje teren przy budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie. Zakres prac zakłada m.in. budowę utwardzonych dojść i dojazdów, miejsc postojowych, stojaków na rowery i elementów małej architektury.

W ramach Programu środki w wysokości 686.000,00 zł otrzymała również Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Łukowie, w imieniu której Powiat Obornicki złożył wniosek o dofinansowanie. W tym przypadku zakres inwestycji obejmować będzie prace konserwatorskie przy zabytkowym drewnianym kościele.