179.400,00 zł wynosi uzyskany przez Powiat Obornicki grant na inwestycje związane z rozwojem cyfrowym. Zgodnie z opracowaną przez Starostwo Powiatowe koncepcją środki te zostaną przeznaczone na modernizację serwerowni urzędu, w tym m. in. zwiększenie przestrzeni dyskowych w związku z rosnącą liczbą digitalizowanych dokumentów, poprawę bezpieczeństwa w zakresie przechowywania kopii zapasowych danych czy wzmocnienie odporności na zagrożenia poprzez wprowadzenie wielofunkcyjnej zapory sieciowej.

Grant pozyskany został w ramach unijnego Programu Polska Cyfrowa 2014-2020. Procedura wdrażania rozwiązań zwiększających cyberbezpieczeństwo rozpocznie się jeszcze w tym roku.