We wtorek do Starostwa Powiatowego wpłynęło oficjalne potwierdzenie przyznania przez Ministerstwo Finansów kwoty 934 608 zł dofinansowania na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej na rzece Flincie w Ryczywole. Wartość kosztorysowa inwestycji to 2 087 845 zł. Środki na realizację tego zadania przekazała również Gmina Ryczywół w kwocie 510 000 zł.

Zakres przebudowy obejmuje jezdnie 2×3 m oraz obustronny chodnik o szerokości 2 metrów. Most ma zostać przebudowany na długości 12,28 m. Szacuje się, że realizacja zadania przy sprzyjających warunkach pogodowych potrwa ok. 7 miesięcy. Po przebudowie most będzie miał nośność odpowiadającej klasie B i pozwoli na przejazd pojazdów o masie całkowitej do 40 ton.

Istniejący most został wybudowany w latach 50-tych ubiegłego wieku i jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym. Nie spełnia on wymaganych parametrów wytrzymałościowych i eksploatacyjnych. Ponadto jego nośność do 20 ton utrudnia komunikację dla mieszkańców oraz lokalnych firm transportowych – wyjaśnia Starosta Obornicki, Zofia Kotecka.

Bardzo się cieszę, że udało nam się kolejny raz pozyskać środki zewnętrzne na ważne inwestycje drogowe, które mają bezpośrednie przełożenie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego Powiatu – dodaje Starosta.