Powiat Obornicki skutecznie pozyskuje kolejne środki zewnętrzne na inwestycje. Tym razem jest to dofinansowanie w kwocie 96 050,00 zł na rozbudowę budynku Starostwa o windę dla osób niepełnosprawnych. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który jest realizatorem programu „Wyrównywanie Różnic między Regionami”.

Budowa windy w Starostwie pozwoli zlikwidować bariery architektoniczne i dostosować budynek urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będą one mogły bezpieczne i samodzielne korzystanie z trzykondygnacyjnego budynku Starostwa, co do tej pory było znacznie utrudnione.

Budynek Starostwa Powiatowego obecnie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych jedynie na poziomie parteru. Duże nasyceniem kluczowych wydziałów na I i II piętrze budynku powoduje, że osoby niepełnosprawne nie mogą samodzielnie korzystać z wielu kluczowych usług publicznych świadczonych przez Starostwo. Dzięki windzie osoby te będą mogły samodzielnie skorzystać z usług m.in. w zakresie geodezji, budownictwa, spraw obywatelskich i zdrowia – wyjaśnia Starosta Zofia Kotecka.

W ramach tego samego programu Powiatowi Obornickiemu przyznano także dofinansowania w wysokości 103 702,69 zł na rzecz beneficjentów, w imieniu których Starostwo składało wystąpienie. Są to Gmina Ryczywół oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Wiardunkach. Gmina Ryczywół otrzymała 42 373,36 zł na budowę pochylni wraz z dostosowaniem urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zaś do WTZ Wiardunki trafi 58 800,00 zł na zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.