Zarząd Powiatu Obornickiego podjął uchwały dotyczące przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych w związku z realizacją zadań publicznych w 2022r. W ramach powiatowych dotacji zrealizowanych zostanie 18 projektów z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dzięki środkom przekazanym przez Powiat Obornicki zostaną zorganizowane m.in.: piłkarskie obozy dla dzieci i młodzieży, zajęcia żeglarskie, regaty, rajd nordic walking, turnieje piłki nożnej, spływy kajakowe czy festyny i spotkania.

Łączna kwota środków przekazanych organizacjom pożytku publicznego w formie dotacji wyniosła w tym roku ponad 45 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe w 2022r. dostępne są na BIP. [WEJDŹ]