Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku oraz budynku internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu – to dwie inwestycje, na realizację których Powiat Obornicki otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

We wtorek w Starostwie Powiatowym w Obornikach odbyło się podpisanie umów przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka z beneficjentami, którzy pozyskali dofinansowania ze środków unijnych. Samorządy Powiatu Obornickiego i Gminy Oborniki, a także Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach otrzymały łącznie blisko 5,5 mln zł. Środki te przede wszystkim pozwolą na zrealizowanie inwestycji związanych z termomodernizacją budynków oświatowych. W przypadku Powiatu Obornickiego będą to Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku i internat w Objezierzu (wysokość dofinansowania: 2 149 248,12 zł). Z kolei Gmina Oborniki przeprowadzi termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowie (wysokość dofinansowania: 1 666 027,51 zł).  Dofinansowanie pozyskane przez SP ZOZ Oborniki zostanie przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych (wysokość dofinansowania: 1 683 349,35 zł).