Budynki Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku oraz internatu przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu przejdą kompleksową termomodernizację. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki przyznanemu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowaniu dla Powiatu Obornickiego w wysokości 2.149.248, 12 zł przy całkowitej wartości zadania 2.542.264, 75 zł.

Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę efektywności energetycznej ww. budynków oraz pozwoli na inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii co z kolei przełoży się na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Zakres prac w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku obejmie ocieplenie stropu poddasza i ścian zewnętrznych, wymianę 21 szt. okien i 6 szt. drzwi, modernizację instalacji grzewczej, montaż instalacji fotowoltaicznej i wymianę oświetlenia.

W budynku internatu w Objezierzu ocieplony zostanie stropodach i ściany zewnętrzne, zmodernizowana zostanie instalacja grzewcza, zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna i wymienione zostanie oświetlenie.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.