Rozbudowa drogi powiatowej Kowalewko-Wargowo oraz przebudowa części budynku Starostwa Powiatowego na cele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności to inwestycje, na które Powiat Obornicki złożył wnioski o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Obornicki samorząd powiatowy otrzymał na oba zadania dofinansowanie w wysokości 16.764.471,00 zł.

W poniedziałek Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński spotkał się w Starostwie Powiatowym w Obornikach z samorządowcami z Powiatu Obornickiego, aby przekazać im symboliczne czeki z dofinansowaniami. Oprócz obornickiego samorządu powiatowego promesy dofinansowania otrzymały także Gmina Oborniki, Gmina Rogoźno oraz Gmina Ryczywół.

W skali całego kraju 98% samorządów złożyło wnioski. Każdy z tych samorządów, który zgłosił ten wniosek, przynajmniej na jeden wniosek będzie mógł otrzymać środki. Nie będzie samorządu który aplikował, i nie dostał dofinansowania. To świadczy o skali zainteresowania i potrzeb, jakie samorządy posiadają w sferze inwestycji – mówił Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński.

Zadania, które będą realizowane przez Powiat Obornicki przy udziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład to rozbudowa drogi powiatowej Kowalewko-Wargowo, a także przebudowa części budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach na cele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach i Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Jak podkreśliła Starosta Zofia Kotecka, są to przedsięwzięcia, których powodzenie bez pozyskania środków zewnętrznych byłoby praktycznie niemożliwe biorąc pod uwagę budżet, jakim dysponuje samorząd powiatowy.

Rozbudowa drogi powiatowej Kowalewko-Wargowo
Droga Kowalewko-Wargowo od wielu lat jest w bardzo złym stanie. Mocno wyeksploatowany odcinek stanowi naturalną alternatywę dla kierowców, którzy chcą ominąć drogę krajową nr 11. To także tamtędy prowadzony jest cały ruch, gdy na „krajówce” dochodzi do zdarzeń drogowych. Przebudowa tej trasy traktowana jest więc priorytetowo.

To inwestycja, która dosłownie jak głosi nazwa programu, jest inwestycją strategiczną. Na tym odcinku panuje bardzo duży ruch. Z drogi korzystają bowiem nie tylko mieszkańcy pobliskich miejscowości, ale bardzo dużo kierowców poruszających się z i do Poznania, którzy chcą ominąć w ten sposób często zakorkowaną drogę krajową. Poprawa bezpieczeństwa w tym miejscu jest więc bardzo ważna – mówiła Starosta Obornicki, Zofia Kotecka.

Przebudowa części budynku Starostwa Powiatowego na cele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
Druga z inwestycji zakłada przekształcenie budynku Starostwa w którym znajdował się lokal gastronomiczny na pomieszczenia biurowe dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Każdy z mieszkańców, który miał okazję korzystać z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wie, że warunki obsługi w tych biurach nie są zbyt dobre. Pomieszczenia są małe, a przebywa w nich po kilka osób. Chcemy przede wszystkim zapewnić naszym mieszkańcom więcej intymności, bowiem specyfika usług świadczonych przez PCPR często wiąże się ze sprawami bardzo osobistymi. To kolejny krok w kierunku zwiększania standardu usług publicznych, świadczonych w naszym Starostwie – wyjaśniała Starosta, Zofia Kotecka.