760 863 zł wynosi wysokość dotacji, jaką Powiat Obornicki uzyskał z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1847P na rzece Kończak w miejscowości Stobnica. Dotacja stanowi 50 proc. szacowanej wartości zadania. Całkowita wartość inwestycji to 1 521 727 zł.

Droga powiatowa nr 1847P, w ciągu której zlokalizowany jest most na rzece Kończak jest jedynym szlakiem komunikacyjnym prowadzącym do Obrzycka, aż do połączenia z drogą wojewódzką Szamotuły – Piotrowo. Jest to także jeden z głównych ciągów komunikacyjnych pomiędzy Powiatem Obornickim i Powiatem Szamotulskim, ważny także pod względem turystycznym.

Po przebudowie most będzie spełniał aktualnie wymagane parametry wytrzymałościowe i eksploatacyjne. Przebudowane zostaną także dojazdy do przeprawy oraz umocnione zostanie koryto rzeki i skarpy.

Wkrótce rozpoczęta zostanie procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę inwestycji.

Przebudowa przeprawy w Stobnicy jest kolejną inwestycją realizowaną przez Powiat Obornicki w zakresie poprawy stanu mostów, które znajdują się w ciągach dróg powiatowych. Wcześniej przebudowane zostały przeprawy przez rzekę Wełnę w Kowanówku oraz Flintę w Ryczywole.