Powiat Obornicki zawarł umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Kwota dofinansowania wynosi 166.569,00 zł, zaś koszt obsługi programu 3.331,38 zł.

Program realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach w okresie od  stycznia 2022 r. do  grudnia 2022 r.