300 tys. zł przekaże Powiat Obornicki strażakom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach. Środki te przeznaczone zostaną na poprawę bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu, a dokładniej na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną.

Stosowną umowę, na mocy której powiatowy samorząd pokryje część kosztów zakupu pojazdu dla obornickiej jednostki podpisali w poniedziałek Starosta Zofia Kotecka, Wicestarosta Waldemar Cyranek, Skarbnik Powiatu Joanna Konieczna oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach Michał Mulka.