Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu organizuje akcję bezpłatnej pomocy prawnej dla wszystkich potrzebujących Obywateli Ukrainy. 
Link do adwokatów z Wielkopolski oferujących pomoc znajduje się tutaj:
Lista adwokatów udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy
i Список адвокатів, які надають допомогу біженцям з України .

Lista adwokatów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej obywatelom Ukrainy, udostępniona przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu, znajduje się pod adresem:
https://ora.poznan.pl/adwokaci-dla-ukrainy/

Informacja o akcji ogólnopolskiej Naczelnej Rady Adwokackiej znajduje się tutaj:
https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/adwokatura-organizuje-pomoc-prawna-dla-obywateli-ukrainy-ofiar-konfliktu-wojennego/page/1/