Wydział Budownictwa i Środowiska Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Obornickich informuje, że w dniu 19 października 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Obornickiego.

Wykonawcą zadania jest firma ECO-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pruszcz.