Img Carousel 1

Podpisano umowę na przebudowę drogi Gorzewo-Ryczywół

W środę Starosta Zofia Kotecka i Wicestarosta Waldemar Cyranek w asyście Zastępcy Przewodniczącego Rady Powiatu Michała Bogacza i Radnej Rady Powiatu Anny Nowickiej podpisali umowę na przebudowę drogi powiatowej Gorzewo- Ryczywół. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum, w którego skład wchodzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Koła i firma „WPN” Maciej Stasiak z Chodzieży.W przeciągu tygodnia nastąpi przekazanie placu budowy wykonawcy, który zgodnie z zapisami umowy na realizacje zadania ma 13 miesięcy. Wartość zadania to 15.948.282, 76 zł.

Przedsięwzięcie obejmie rozbudowę drogi nr 2019P na odcinku Gorzewo-Ryczywół o długości ok. 3093 metrów wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1352P na odcinku około 165 metrów w kierunku Ryczywołu. Jezdnia liczyć będzie od 6 do 7 metrów szerokości. W ramach inwestycji powstanie także ścieżka rowerowa od Gorzewa aż do skrzyżowania w Ryczywole. Za przejazdem kolejowym po obu stronach jezdni zaprojektowano chodniki. Na końcu drogi powiatowej wybudowane zostanie również rondo.

Przebudowa drogi Gorzewo-Ryczywół została objęta dofinansowaniem w ramach rządowego funduszu Polski Ład.