W czwartek Starosta Zofia Kotecka oraz Wicestarosta Waldemar Cyranek  podpisali umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nowej kotłowni gazowej dla budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie.

Planowana przez Powiat Obornicki inwestycja zakłada demontaż istniejącego węzła cieplnego oraz montaż nowej kotłowni gazowej, wyposażonej w pełną automatykę, co pozwoli na energooszczędną eksploatację. To zaś przełoży się na znaczące zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Powiat z tytułu opłat za dostarczanie energii cieplnej.

Koszt opracowania dokumentacji to 24 477 zł. Za projekt odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „Ekoterma” z Poznania.