W piątek w Starostwie Powiatowym w Obornikach Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Starosta Obornicki Zofia Kotecka podpisali umowę na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach. Wartość dofinansowania to 4.264.473,33 zł.

Planowana rozbudowa obornickiego zespołu szkół, której całkowity koszt wyniesie 5 017 027,45 zł pozwoli na kształcenie młodzieży z terenu Powiatu Obornickiego i nie tylko, w nowoczesnych warsztatach i pracowniach. Głównym celem, jaki stawia przed sobą powiatowy samorząd jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, a także zwiększenie konkurencyjności absolwentów Zespołu Szkół w Obornikach na rynku pracy.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie dwukondygnacyjny budynek, który zamknie patio od strony północy, a ponadto połączy oba szkolne hole z wejściem do hali sportowej. W nowej części szkoły znajdować się będą m.in.: pracownia robót murarskich, tynkarskich i zbrojarsko-betoniarskich z 6 stanowiskami egzaminacyjnymi, szatnią  i magazynem sprzętowo-materiałowym dla techników budownictwa; pracownia kosztorysowania i projektowania dla techników budownictwa; symulacyjna pracownia dla techników ekonomistów; symulacyjna pracownia dla techników handlowców; specjalistyczna pracownia językowa; pracownia komputerowa dla techników informatyków.

Dziś otwiera się nowy rozdział w historii szkolnictwa zawodowego w Powiecie Obornickim. Dzięki temu ogromnemu wsparciu finansowemu, które pozwoli rozbudować naszą bazę dydaktyczną, będziemy mogli szkolić przyszłych fachowców na wysokim poziomie i wprowadzać ich na nasz lokalny, ale i szerszy rynek pracy  – mówiła podczas podpisywania umowy na dofinansowanie Starosta Zofia Kotecka.

Decyzję o przekazaniu środków zewnętrznych na tę niezwykle ważną dla Powiatu Obornickiego inwestycję podjął Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zwiększając kwoty środków przeznaczonych na konkurs „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W spotkaniu podczas którego podpisano umowę na przekazanie dofinansowania wzięli udział także radni Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska-Krupka i Przemysław Ajchler, Burmistrz Obornik Tomasz Szrama, Wicestarosta Waldemar Cyranek, Skarbnik Powiatu Joanna Konieczna, Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich Paweł Drewicz oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. T. Kutrzeby Waldemar Molski.

Kolejnym krokiem do realizacji zadania będzie wyłonienie wykonawcy inwestycji w procedurze przetargowej, która rozpocznie się wkrótce.

Dofinansowanie na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, w celu rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego
i zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy” zostało przyznane w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”,
Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.