Starosta Obornicki informuje o przywróceniu w wymaganym zakresie – z uwzględnieniem zasad obowiązujących w okresie pandemii  – pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach obsługi prac geodezyjnych oraz udostępniania danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.