Starosta Obornicki przekazuje do publicznej wiadomości petycję w sprawie zwiększenia świadomości prawnej w zakresie transplantacji. Z petycją można zapoznać się klikając w poniższy link.

PETYCJA W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ TRANSPLANTACJI