Od dziś na ulicach Powiatu Obornickiego można spotkać patrole złożone z Policji i Żandarmerii Wojskowej, które wspólnie będą kontrolować m.in. parki miejskie, place zabaw oraz wszystkie miejsca, gdzie zwyczajowo gromadzi się młodzież. Wszystko po to, aby nadzorować realizację nowych obostrzeń. Mundurowi będą również kontrolować markety oraz sklepy pod kątem przestrzegania godzin wyznaczonych wyłącznie dla osób powyżej 65 lat.

Osoby poddane kwarantannie będą kontrolowane w wybranych przez nas porach, bez zapowiedzi nie tyle już codziennie każdą osobę, co wyrywkowo, ale nawet kilka razy dziennie te same rodziny. Osoby łamiące obostrzenia muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami.
 źródło: Komenda Powiatowa Policji w Obornikach.