W poniedziałek, 12 stycznia w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbyły się eliminacje rejonowe XXXI Olimpiady „ Promocji Zdrowego Stylu Życia”. Organizatorem Olimpiady był Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Obornikach przy współudziale  Starostwa Powiatowego w Obornikach.

W Olimpiadzie udział wzięła młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu obornickiego. Ogółem w Olimpiadzie wzięło udział 5 uczniów reprezentujących 5 szkół w tym 2 ponadpodstawowe i 3 podstawowe, którzy zajęli pierwsze miejsce w etapie szkolnym.

Celem olimpiady było promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej poprzez:

  1. pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony i doskonalenia zdrowia,
  2. kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych,
  3. inicjowanie i realizowanie poprzez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.

Zwycięzcami Olimpiady zostali:

w grupie szkół ponadpodstawowych:

1.Mateusz Dukat – I miejsce, z Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach;

2.Mateusz Misterski – II miejsce, z Zespołu Szkół im. T. Kutrzeby w Obornikach.

W grupie szkół podstawowych:

    1. Jagodsa Makowska – I miejsce, ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach;

  1. Katarzyna Stejbach – II miejsce ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie;
  1. Kuba Węgierek – III miejsce, ze Szkoły Podstawowej  w Parkowie.

 

Mateusz Dukat i Jagoda Makowska będą reprezentowali Powiat Obornicki w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 19 kwietnia 2024 r. w Poznaniu.

Nagrody dla zwycięzców ufundował  Powiat Obornicki, a wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali dyplomy uczestnictwa.

Urszula Bak, Prezes Oddz. Rejonowego PCK w Obornikach.