Starosta Obornicki informuje o ograniczonym trybie pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie obsługi prac geodezyjnych oraz udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (mapy zasadnicze)

Przepraszamy za powstałe utrudnienia. Niniejsza decyzja wynika z obowiązujących zasad rygoru sanitarnego z uwagi na wystąpienie wśród pracowników zakażenia wirusem SARS-CoV-2. O wznowieniu pracy Ośrodka w pełnym zakresie niezwłocznie poinformujemy.