Ze względu na wprowadzenie przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego oraz dodatkowych ograniczeń, niezbędnych do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, a także  w związku ze znacznym spadkiem ilości podróżnych korzystających z transportu kolejowego w terminie od 23 marca do 13 kwietnia br., Województwo Wielkopolskie jako organizator przewozów podjął decyzję o ograniczeniu kursowania wybranych pociągów Kolei Wielkopolskich oraz Polregio na terenie województwa. 

Jednocześnie prosimy Państwa oraz podróżnych o bieżące sprawdzanie rozkładu jazdy pociągów na stronie internetowej zarządcy infrastruktury kolejowej, tj. https://portalpasazera.pl/

Wprowadzenie powyższych ograniczeń nie zwalnia jednak organizatora wojewódzkich przewozów kolejowych, tj.  Województwo Wielkopolskie, od konieczności pokrycia Operatorom kolejowym kosztów stałych za niewykonanie założonej pracy eksploatacyjnej wynikające z wprowadzonych zmian. Takie zmiany nie są zaliczane jako zmiany planowane w rozkładzie jazdy pociągów, lecz jako skutki tzw. siły wyższej.

Efekty powyższych zmian na pewno będą miały wpływ na dotację dot. dofinansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (prawdopodobnie konieczne będzie uwzględnienie tego w stosownych aneksach). Niezbędne będzie pokrycie wartości związanych z kosztami stałymi Operatora, tj. niewykonanie pracy eksploatacyjnej będzie umniejszało dotację, ale nie w pełnej stawce założonej na zrealizowanie jednostkowej pracy eksploatacyjnej.

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będą Państwu na bieżąco przekazywane. Na chwilę obecną ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji nie możemy przekazać finalnych wiadomości dotyczących rozwiązania i skutków powyższych wydarzeń.

 

Wykaz odwołanych połączeń na poszczególnych liniach PKM 

Linia Poznań Główny – Piła: (PKM: Poznań Główny – Rogoźno)

77205 Poznań Główny 4:42 – Rogoźno Wlkp. 5:41

78209 Poznań Główny 6:42 – Piła 8:24

77809 Poznań Główny 15:12 – Rogoźno Wlkp. 16:11

77213 Poznań Główny 19:37 – Rogoźno Wlkp. 20:41 – nie będzie kursował od 22 marca

77840 Rogoźno Wlkp. 4:30 – Poznań Główny 5:23 – nie będzie kursował do 11 kwietnia

77206 Rogoźno Wlkp. 6:50 – Poznań Główny 7:44

87218 Piła 9:19 – Poznań Główny 11:13

77210 Rogoźno Wlkp. 17:11 – Poznań Główny 18:09