Starosta Obornicki informuje, że na terenie Gminy Ryczywół, w miejscowości Tłukawy wykryto ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF).
 
W niedzielę, 7 lipca zwołane zostało posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego, w którym wzięli udział: Zofia Kotecka – Starosta Powiatu Obornickiego, Monika Polarczyk – zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach, Marcin Czubak – zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Rogoźnie, Paweł Dombek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach, Mariusz Fliciński – kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Obornikach, Andrzej Kistowski – Komendant Gminny OSP w Ryczywole, Krzysztof Ryżek – inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy w Ryczywole, Łukasz Krzyśko – Wielkopolska Izba Rolnicza w Obornikach, Krystian Karnicki – Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – biuro w Ryczywole.
 
W celu zminimalizowania zagrożenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, podjęta została decyzja o jak najszybszej likwidacji ogniska ASF.
 
Wirus ASF jest groźny jedynie dla dzików i świń, nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi i innych zwierząt. Przenoszony może być przez ludzi i zwierzęta.