Zarząd Powiatu Obornickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2023 roku.

Jednocześnie informujemy o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie BIP w zakładce: organizacje pozarządowe- informacje o konkursach.

https://bip.powiatobornicki.pl/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-w-zakresie-nieodplatnej-pomocy-prawne

Ogłoszenie o naborze do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2023 roku.