Img Carousel 1

Ogłoszenie o Sesji Rady Powiatu

W czwartek, 27 stycznia 2022r. odbędzie się w trybie zdalnym Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji XLIV oraz XLV Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2021 roku, plan inwestycyjny i remontowy na 2022 rok.
 9. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie utrzymania dróg.
 10. Informacja o aktualnej sytuacji SP ZOZ w Obornikach.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok.
 12. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Objezierzu dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy i oświadczenia.
 18. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 19. Zamknięcie XLVII Sesji Rady Powiatu Obornickiego.