W czwartek, 30 czerwca 2022r. odbędzie się Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 14:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ].

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów LIII oraz LIV sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Obornikach za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach za rok obrotowy 2021 oraz prognoza na lata 2022 – 2034.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie SP ZOZ w Obornikach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Obornicki w 2022 r. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Obornickiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/16/18 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy i oświadczenia.
 18. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 19. Zamknięcie LV Sesji Rady Powiatu Obornickiego.