Img Carousel 1

Ogłoszenie o Sesji Rady Powiatu Obornickiego

W czwartek, 14 kwietnia 2022r. odbędzie się nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 16:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie LI sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu tajnego głosowania w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego oraz wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
 5. Głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego.
 7. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 11. Zamknięcie LI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Obornickiego.