W czwartek, 31 marca 2022r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbędzie się Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XLVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresiemiędzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 roku.
 9. Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Obornickim.
 10. Działalność Powiatowej Rady Rynku Pracy w 2021 roku. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Obornickiego. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Obornickiego. 
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy i oświadczenia.
 18. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 19. Zamknięcie L Sesji Rady Powiatu Obornickiego.