Img Carousel 1

Ogłoszenie o Sesji Rady Powiatu

W czwartek, 27 października 2022r. odbędzie się Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 14:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
 10. Organizacja i funkcjonowanie szkół oraz placówek w roku szkolnym 2022/2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Obornickiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 16. Wolne głosy i oświadczenia.
 17. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 18. Zamknięcie LXI Sesji Rady Powiatu Obornickiego.