Img Carousel 1

Ogłoszenie o Sesji Rady Powiatu

W czwartek, 24 lutego 2022r. odbędzie się w trybie zdalnym Sesja Rady Powiatu Obornickiego. Obrady rozpoczną się o godz. 12:00. Sesję na żywo można obejrzeć, klikając [TUTAJ]

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji XLVI oraz XLVII Rady Powiatu.
 4. Informacja o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Powiatu Obornickiego.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących komisji o pracach Komisji Rady.
 7. Pytania przedstawicieli gmin oraz gości do Zarządu, Rady Powiatu, kierowników jednostek oraz zapytania radnych i kierowników jednostek do przedstawicieli gmin. Pytania do radnych Sejmiku i posłów oraz pytania radnych do kierowników jednostek.
 8. Sprawozdanie z działalności w 2021:
  a) Komendy Powiatowej Policji 
  b) Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej 
  c) Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej
  d) Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 
  e) Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
 9. Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Obornikach w 2021 roku
 10. Informacja o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Obornicki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 11. Rozpatrzenie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Obornickiego na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 za lata 2019-2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Obornickiego na lata 2022-2034.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy i oświadczenia.
 16. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 17. Zamknięcie XLVIII Sesji Rady Powiatu Obornickiego.