Podjęto pierwszy krok w kierunku poprawy komfortu obsługi interesantów, korzystających z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach (PCPR) oraz Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. W środę Starosta Zofia Kotecka oraz Wicestarosta Waldemar Cyranek podpisali umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy budynku Starostwa w części zajmowanej jeszcze do końca 2021r. przez lokal gastronomiczny. W miejscu, gdzie obecnie znajduje się restauracja, zaprojektowane zostaną pomieszczenia biurowe dla pracowników PCPR i Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Każdy z mieszkańców, który miał okazję korzystać z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wie, że warunki obsługi w tych biurach nie są zbyt dobre. Pomieszczenia są małe, a przebywa w nich po kilka osób – wyjaśnia Starosta, Zofia Kotecka. – Chcemy przede wszystkim zapewnić naszym mieszkańcom więcej intymności, bowiem specyfika usług świadczonych przez PCPR często wiąże się ze sprawami bardzo osobistymi – podkreśla Starosta.

Zmiana lokalizacji biur PCPR i Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności ma też zwiększyć dostępność urzędników dla osób niepełnosprawnych, eliminując bariery architektoniczne.

Za przygotowanie projektu przebudowy budynku Starostwa odpowiedzialny będzie Kajetan Ruks. Koszt wykonania koncepcji projektowej, projektu budowlanego oraz wymaganych ekspertyz to 46 740 zł. Prace budowlane mają rozpocząć się w przyszłym roku.