We wtorek odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowo powstałego budynku Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach. W uroczystości wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Poseł Jakub Rutnicki, Senator Jan Filip Libicki, samorządowcy z Powiatu Obornickiego i przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty.

W ramach inwestycji zrealizowanej przez Powiat Obornicki w miejscu, gdzie wcześniej znajdował się szkolny parking, wybudowany został dwukondygnacyjny budynek, który zamknął patio od strony północy i połączył oba szkolne hole z wejściem do hali sportowej. W nowej części szkoły powstały pracownie robót murarskich i tynkarskich z 4 stanowiskami egzaminacyjnymi, szatnią
i magazynem, a także pracownia kosztorysowania i projektowania; symulacyjne pracownie dla techników ekonomistów i techników handlowców; pracownia językowa oraz pracownia komputerowa.

Całkowity koszt rozbudowy placówki to 5.017.027, 45 zł, z czego aż 4.264.473, 33 zł Powiat Obornicki pozyskał w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Dziś otwiera się nowy rozdział w historii szkolnictwa zawodowego w Powiecie Obornickim. Ogromne wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy dzięki decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego pozwoliło na rozbudowę naszej bazy dydaktycznej o nowoczesny budynek, w którym będzie mogło odbywać się kształcenie przyszłych fachowców na wysokim poziomie. Jest to solidny fundament, na którym już w niedalekiej przyszłości może być oparty nasz lokalny rynek pracy. Kierunki kształcenia w technikach i szkołach branżowych prowadzonych przez Powiat Obornicki wychodzą bowiem naprzeciw potrzebom tego rynku. Dziś zwiększają się nasze możliwości w procesie wprowadzanie dobrze wykwalifikowanych pracowników i jest to powód do dużej radości – mówiła Starosta Zofia Kotecka.

Swoje zadowolenie z realizacji inwestycji wyraził także Marszałek Marek Woźniak. – Przed uroczystością przeszedłem się po szkole i wyraźnie widać, że jest to placówka wyposażona w dobry, nowoczesny sprzęt. Uczniowie z Powiatu Obornickiego będą mogli zdobywać tu zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne w specjalnie przygotowanym do tego salach i pracowniach – zauważył Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Do podnoszenia standardu bazy dydaktycznej obornickiego Zespołu Szkół odniosła się również Dyrektor szkoły, Małgorzata Cyranek: – Inwestycja ta jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby tych, którzy wybrali to miejsce, by zdobywać tak ważne dla każdego wykształcenie. Możliwości, które zostały nam zapewnione stanowią impuls do podwyższania poziomu kształcenia przyszłych fachowców i efektywnego wprowadzania ich na nasz lokalny, ale i szerszy rynek pracy. To z kolei jest główny cel, jaki stawia przed sobą każda szkoła branżowa i technikum.