Starosta Zofia Kotecka, Wicestarosta Waldemar Cyranek i Skarbnik Powiatu Joanna Konieczna podpisali w piątek umowy z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim na dofinansowanie przebudowy i doposażenia ośmiu przejść dla pieszych, a także budowę trzech całkowicie nowych przejść na terenie Powiatu.

Środki, które pozyskał samorząd powiatowy w ramach Rządowego Funduszu Dróg to 562 018 zł, co stanowi 80 proc. wartości zaplanowanych prac. Istniejące przejścia, które zostaną przebudowane oraz wyposażone w oświetlenie i urządzenia zwiększające bezpieczeństwo pieszych to:
– przejście przy szkole w Maniewie
– dwa przejścia przy szkole na ul. Obrzyckiej w Obornikach
– przejście przy Domu Kultury w Objezierzu
– przejście przy zespole szkół w Objezierzu
– przejście przy liceum w Rogoźnie
– przejście przy boisku w Nininie
– przejście przy szkole w Parkowie

Przejścia, które powstaną w nowych miejscach:
– przejście w Słonawach łączące osiedla domów jednorodzinnych
– przejście przy remizie strażackiej w Parkowie
– przejście przy urzędzie gminy w Ryczywole

Wkrótce rozpocznie się procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę inwestycji.