Na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku zostały zamontowane dwie bramy wjazdowe, dzięki którym parkingi, zatoka autobusowa i boisko szkolne zostały odgrodzone od strony ulicy.  Dzięki zamykanym bramom na teren szkoły nie będą już także mogły w godzinach popołudniowych wchodzić osoby postronne. Koszt inwestycji to 16 851 zł.