Informujemy, że z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie Powiatu Obornickiego, jak i w całym kraju korzystać mogą wszystkie osoby przebywające w Polsce, bez względu na ich obywatelstwo. Osoby, które nie znają języka polskiego, muszą przybyć na wizytę z tłumaczem.

Zgłoszenie wizyty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można dokonywać pod numerami telefonu: 61/2973102 lub 61/2973160 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 – 14.50.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć [TUTAJ]

 


Звертаємо Вашу увагу, що безкоштовна юридична допомога, яка надається в Оборницькому повіті та по всій країні, доступна всім особам, які проживають у Польщі, незалежно від їх громадянства. Люди, які не володіють польською мовою, повинні прийти на прийом з перекладачем.

Повідомити про відвідування для отримання безкоштовної юридичної допомоги чи безкоштовних громадянських консультацій можна за телефонами: 61/2973102 або 61/2973160 з понеділка по п’ятницю з 07:00 до 14:50.

Більше інформації про безкоштовну правову допомогу можна знайти [ТУТ]