Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że od 30.10.2023 r. do 10.11.2023 r. będzie prowadzony nabór wniosków o refundację dla pracodawców kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych w ramach środków finansowych z Funduszu Pracy.

Wysokość refundacji na jedno stanowisko pracy 25.000,00 zł. Zainteresowanych pracodawców prosimy o składanie wniosków w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach. Formularze wniosków i zasady przyznawania refundacji dostępne są na stronie internetowej www.oborniki.praca.gov.pl lub w siedzibie PUP w Obornikach. 

Więcej informacji: Anita Tyma PUP CAZ, I piętro pok. 10, tel. 61 653 66 32.