Starosta Obornicki ogłasza nabór na członków Komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego, z poniższych zakresów:                        

  • wypoczynek dzieci i młodzieży;
  • nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • turystyka i krajoznawstwo;
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone zostały w Zarządzeniu nr 7.2023 Starosty Obornickiego z dn. 13 lutego 2023 roku, dostępnym [TUTAJ].

Formularz zgłoszeniowy członka Komisji konkursowej dostępny jest [TUTAJ].