Zarząd Powiatu Obornickiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie w 2021 r. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu obornickiego.

Szczegółowe warunki naboru określone są w ogłoszeniu o naborze na członków Komisji Konkursowej, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Obornikach.
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej