Starosta Obornicki ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności Pożytku Publicznego.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://bip.powiatobornicki.pl/dokumenty/3618