Informujemy, że od 21 czerwca przebudowany most na rzece Flincie w ciągu drogi powiatowej nr 1352P został ponownie włączony do ruchu, a tym samym tymczasowa organizacja ruchu z objazdem wytyczonym przez Zawady przestała obowiązywać.