Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz Poseł Krzysztof Paszyk spotkali się w piątek w Starostwie Powiatowym w Obornikach ze Starostą Zofią Kotecką, Członkami Zarządu Powiatu Obornickiego oraz Burmistrzem Obornik Tomaszem Szramą. 

Podczas wspólnej konferencji prasowej Wicemarszałek Jankowiak podsumował dotychczasową współpracę pomiędzy samorządami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, a także omówił zakończone, trwające oraz planowane inwestycje na terenie Powiatu Obornickiego przy udziale Województwa Wielkopolskiego. 

Głównym tematem konferencji była planowana budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241. Wartość zadania oszacowano na 97,3 mln zł. Nowy odcinek drogi ma liczyć  ponad 7 km i jak podkreślał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, trasa jego przebiegu była wyjątkowo trudna w kontekście procesu związanego z uzyskaniem niezbędnych decyzji środowiskowych. 

W 2016 roku wystąpiliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie decyzji środowiskowej. Po analizie złożonego materiału RDOŚ nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a także ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nakazał opracować dodatkowy, alternatywny w stosunku do trzech przedłożonych wariant przebiegu obwodnicy. Po opracowaniu nowego wariantu, omijającego obszary siedliskowe, w 2017 roku wystąpiliśmy do Burmistrza Rogoźna o wydanie decyzji środowiskowej, którą uzyskaliśmy rok później. Z kolei w 2019 roku uzyskaliśmy decyzję środowiskową związaną z przebudową sieci gazowej – wyjaśniał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. 

Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji technicznej obwodnicy. Na realizację inwestycji samorząd wojewódzki otrzymał także dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych w wysokości 50 proc. wartości zadania. 

Cieszę się, że inwestycja, która jest od lat na naszej priorytetowej liście, w końcu stanie się faktem – mówił Wojciech Jankowiak, wskazując przy tym na wieloletnie zaangażowanie w sprawę budowy obwodnicy Rogoźna posła Krzysztofa Paszyka. 

Przewidywany termin rozpoczęcia budowy obwodnicy Rogoźna to rok 2023. Prace powinny zostać ukończone w około 2 lata.

Wizyta w Obornikach Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka była także okazją do przyjrzenia się postępom prac przy rozbudowie Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby. Na zadanie to Powiat Obornicki otrzymał decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie w wysokości 4.264.473, 33 zł. 

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Mury nowego budynku powoli pną się do góry. Od września w tym miejscu nasi uczniowie będą mogli szkolić się w nowoczesnych pracowniach robót murarskich, tynkarskich i zbrojarsko-betoniarskich. Projekt przewiduje także utworzenie pracowni kosztorysowania i projektowania dla techników budownictwa czy specjalistyczną pracownię językową – wyjaśniała Starosta Zofia Kotecka.